Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност описва каква информация събираме, когато използвате сайта pelicancasino.win, как я използваме и защитаваме, и вашите права във връзка с нея. С вашето ползване на нашия сайт се съгласявате със събирането и използването на информацията според настоящата политика. Ако не се съгласявате с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте нашия сайт или услуги.

Моля, запазете предвид, че тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана от време на време. Моля, прегледайте тази страница редовно, за да сте запознати с всякакви промени, които можем да направим.

Каква информация събираме

Събираме различни видове информация, когато посетите или използвате нашия сайт. Тази информация включва:

  • Лична информация: При регистрация за акаунт или извършване на поръчка от нашия сайт, можем да ви поискаме да предоставите определена лична информация, като например име, адрес, телефонен номер и имейл адрес.
  • Информация от браузъра: Когато посещавате нашия сайт, получаваме определена информация от вашия браузър, като например IP адрес, вид на браузъра, езикови настройки и информация за бисквитките.
  • Информация за устройството: Можем да събираме информация за вашето устройство, когато използвате нашия сайт, като например модел на устройството, операционна система и уникален идентификатор на устройството.
  • Информация от външни източници: Можем да получим информация за вас от външни източници, като например социални мрежи или партньори по реклама.

Моля, имайте предвид, че ние не събираме нито една финансова информация (като например данни за кредитни карти) пряко чрез нашия сайт. Всички плащания се обработват чрез сигурни външни доставчици на плащания.

Как използваме информацията

Използваме събраната информация за различни цели, включително за да предоставим и подобрим нашите услуги, за да комуникираме с вас, за да ви изпращаме маркетингови съобщения и да изпълняваме вашите поръчки. Можем също така да използваме информацията за анализ на данните и за подобряване на нашата маркетингова стратегия.

Предоставяме вашата лична информация на трети страни само в следните случаи:

  • Когато е необходимо за изпълнението на вашата поръчка или предоставянето на услугата, която сте поискали;
  • Когато имате предварително дали съгласието си за споделянето на информацията;
  • Когато изискването е в съответствие с приложимото законодателство или регулации;
  • Когато е необходимо за упражняване или защита на права или интересите ни;
  • Когато е необходимо за предприемане на действия във връзка с незаконната дейност, измами или защита срещу щети на нас или други лица.

Сигурност на данните

Притежаваме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашата информация от неоторизиран достъп, загуба, злоупотреба или унищожение. Имаме такива процедури за съхранение и разкриване на информация, които да осигурят защитата на информацията, която ни предоставяте.

Въпреки че предприемаме всички възможни мерки за по-голяма сигурност, имайте предвид, че никаква сигурност на интернет комуникациите или съхранението на данни не може да бъде напълно гарантирана. Така че не можем да гарантираме 100% сигурност на вашата информация.